KONTAKT

Kontakt :

Adresa kluba : IV kraljevački bataljon 4 , 36000 Kraljevo

Telefon : 036 312-682

E-mail : kontakt@kajakklubibar.rs   i   kajak.ibar@gmail.com

Kontakt osoba : Gojić Cveta predsednik kluba :                               Tel. 064 6657563                                                                                                E-mail : cecakajak@gmail.com

                     Jovanović Goransekretar kluba :                 Tel. 063 8000606                                                                                               E- mail : gorankv74@sbb.rs